fbpx
  • 1

IONA® xét nghiệm là xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn tiên tiến cho Trisomy 21, 18 và 13.

Thử nghiệm IONA ®