fbpx Yourgene Health plc - Trang chủ

IONA® xét nghiệm là xét nghiệm sàng lọc trước sinh không xâm lấn tiên tiến cho Trisomy 21, 18 và 13.

Bài kiểm tra IONA ®