fbpx Yourgene Health plc - หน้าแรก

IONA® การทดสอบเป็นการทดสอบคัดกรองก่อนคลอดแบบไม่รุกรานขั้นสูงสำหรับ Trisomy 21, 18 และ 13

การทดสอบ IONA ®