fbpx Yourgene Health plc - Hem

IONA® testa är ett icke-invasivt prenatalt test för gravida kvinnor som uppskattar risken för att ett foster ska ha Downs syndrom (T21), Edwards syndrom (T18) och Pataus syndrom (T13). IONA® Care ser dessutom ut för utvalda Sex Chromosome Aneuploidies (SCAs) och Autosomal Aneuploidies (AAs). IONA® test och IONA® Vård finns via vårt nätverk av partnerkliniker och vårdgivare. Proverna bearbetas vid Yourgene Genomic Services i Manchester, Storbritannien.

IONA® och IONA® Vård är avancerade screeningtester som utförs på ett litet blodprov som tagits från moderns arm utan risk för missfall. Fosterskönsbestämning är valfritt tillgängligt från vissa leverantörer. Be din vårdpersonal om mer information.

  • Säker: icke-invasiv utan risk för missfall
  • Snabb: resultat tillgängliga inom 2-5 arbetsdagar efter provtagning på laboratoriet
  • Exakt: Sammantaget 99.99% detektion av trisomilstånd (trisomi 21, 18 och 13)
  • Lokalt: IONA® test och IONA® Vård analyseras vid Yourgene Genomic Services i Manchester, Storbritannien. Vi har också ett nätverk av kliniska laboratorier som erbjuder IONA® lokalt till gravida kvinnor. Kontakta oss för mer information.
  • Kvalitet: IONA® test är ett mycket reglerat screeningtest som görs i Storbritannien och CE-märkt

IONA® test och IONA® Vård, liksom alla andra icke-invasiva prenatala tester (NIPT), är screeningtester och högriskresultat bör bekräftas genom ett uppföljande invasivt förfarande som fostervattensprov.

IONA® Test för gravida kvinnors broschyr ladda ner här.

IONA® Skötselblad ladda ner här.

  IONA ® -testets icke-invasiva prenatala skärm: säker, snabb, exakt IONA ® vårdlogotypen

Trisomy 21 
(Downs syndrom)

Trisomy 18
(Edwards syndrom)

Trisomy 13
(Pataus syndrom)

Foster könsbestämning
(Tillval)

 ✔

Autosomala aneuploidier (AA)
(Tillval)

 

Sexkromosomaneuploidier (SCA)
(Tillval)

 

Finns för tvillinggraviditeter

✔ (Foster könsbestämning endast för monochorionic tvillingar)

✔ (Foster könsbestämning, AA- och SCA-analys endast för monokorioniska tvillingar)

Omdragningshastighet

Vändningstid

2-5 arbetsdagar från mottagandet av provet

2-5 arbetsdagar från mottagandet av provet

Tidigaste dräktighet

10 veckor

10 veckor

Provtyp

1 tub moderblod

1 tub moderblod

CE-IVD