fbpx Yourgene Health plc - Hem
DSC0695r.jpg
003-iona-hcpro.jpg
DSC00252r.jpg
007-iona-hcpro.jpeg
DSC_0554r.jpg
DSC00154r.jpg
006-iona-gravida-kvinnor.jpg
004-iona-clinical-labs.jpg
DSC00312r.jpg
DSC00160r.jpg
001-kontakt.jpg
DSC0505r.jpg
007-Company.jpg
005-kontakt-oskärpa.jpg
004-iona-hcpro.jpg
003-Company.jpg
001-iona-gravida-kvinnor.jpg
DSC00204.jpg
001-news.jpg
föregående pil
nästa pil

1. Villkor
Genom att gå in på denna webbplats samtycker du till att vara bunden av denna webbplats "Allmänna villkor", alla tillämpliga lagar och förordningar, och samtycker till att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte håller med någon av dessa villkor är det förbjudet att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialet på denna webbplats skyddas av tillämplig copyright- och varumärkeslag.

2. Använd License

2.1 Tillstånd beviljas att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (information eller mjukvara) på Yourgene Health plc: s webbplats för endast personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av titeln, och under denna licens får du inte:

(a) modifiera eller kopiera materialet,
(b) använda materialen för något kommersiellt syfte eller för någon offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
(c) försöka dekompilera eller backa ingenjörsprogramvara som finns på Yourgene Health plc: s webbplats;
(d) ta bort alla upphovsrättsliga eller andra äganderätt från materialet; eller
(e) överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialen på någon annan server.

2.2 Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av Yourgene Health plc när som helst. När du avslutar din visning av dessa material eller vid upphörandet av denna licens måste du förstöra allt nedladdat material som du har, oavsett i elektroniskt eller tryckt format.

3. Disclaimer
Materialet på Yourgene Health plc: s webbplats finns "som det är". Yourgene Health plc gör inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och härmed nekar och förnekar alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för försäljningsbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller icke-intrång i immateriell egendom eller annan kränkning av rättigheter. Yourgene Health plc garanterar inte eller gör några framställningar angående noggrannhet, troliga resultat eller tillförlitlighet för användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. begränsningar
Under inga omständigheter ska Yourgene Health plc eller någon medlem av sin grupp eller någon av dess leverantörer vara ansvariga för några skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst, eller på grund av affärsavbrott) som uppstår genom användningen eller oförmåga att använda materialen på Yourgene Health plc: s webbplats, även om Yourgene Health plc eller en auktoriserad representant från Yourgene Health plc har meddelats muntligt eller skriftligt om möjligheten till sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller ansvarsbegränsningar för följd- eller tillfälliga skador, kanske dessa begränsningar inte gäller dig.

5. Revideringar och Errata
Materialet som visas på Yourgene Health plc: s webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Yourgene Health plc garanterar inte att något av materialen på sin webbplats är korrekta, fullständiga eller aktuella. Yourgene Health plc kan när som helst utan föregående meddelande göra ändringar i materialet på sin webbplats. Yourgene Health plc åtar sig dock inte att uppdatera materialet.

6. länkar
Yourgene Health plc har inte granskat alla webbplatser som är länkade till sin webbplats och är inte ansvariga för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Införandet av någon länk innebär inte att Yourgene Health plc godkänner webbplatsen. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Villkor för användning av Ändringar
Yourgene Health plc kan när som helst ändra dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den dåvarande versionen av dessa användarvillkor.

8. Tillämplig lag
Alla anspråk som hänför sig till Yourgene Health plc: s webbplats ska regleras av Englands lagar utan hänsyn till dess lagbestämmelser.

9. Integritetspolicy
Din integritet är mycket viktig för oss. Därför har vi utvecklat denna policy för att du ska förstå hur vi samlar in, använder, kommunicera och lämna ut och använda sig av personlig information. Följande beskriver vår integritetspolicy.

Före eller vid tidpunkten för samla in personlig information, kommer vi att identifiera de ändamål för vilka information samlas in.
Vi kommer att samla in och använda av personlig information endast i syfte att uppfylla de ändamål som anges av oss och för andra kompatibla ändamål, såvida vi inte erhålla samtycke från den berörda personen eller som krävs enligt lag.
Vi behåller endast personlig information så länge som det krävs för att uppfylla dessa syften.
Vi kommer att samla in personlig information med lagliga och rättvisa medel och, i förekommande fall, med den vetskap eller medgivande från den berörda individen.
Personuppgifter bör vara relevanta för de ändamål för vilka den ska användas och, i den utsträckning som krävs för dessa ändamål, bör vara korrekt, fullständig och up-to-date.
Vi kommer att skydda personlig information genom rimliga säkerhetsåtgärder mot förlust eller stöld, samt obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.
Vi kommer att göra kunder tillgängliga för information om våra policyer och rutiner för hantering av personlig information. Vi har åtagit oss att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att sekretessen för personlig information skyddas och upprätthålls.

Klicka här för användaråtkomstvillkor för MyNIPT Portal

Klicka här för SAGE LINK Portal Användaråtkomstvillkor