fbpx Yourgene Health plc - Hem

Sage ™ prenatal skärm har en högre detektionsfrekvens och lägre falsk positiv frekvens än befintliga screeningtester. Detta ger gravida kvinnor, deras familjer och deras vårdgivare större förtroende för resultatet och minskar behovet av onödiga invasiva uppföljningsförfaranden och därmed sammanhängande stress. Sage ™ har en snabb behandlingstid för resultat, vilket gör att gravida kvinnor och deras familjer kan göra informerade val om sin graviditet.

aneuploidi Känslighet specificitet PPV
Trisomy 21 (Downs syndrom) > 99% 99.97% 95.06%
Trisomy 18 (Edwards 'syndrom) > 99% 99.98% 91.43%
Trisomi 13 (Pataus syndrom) > 99% 99.98% 83.33%
ChrX (kromosom X) > 99% 99.94% 74.19%

I en studie av över 2000 prover bestämdes 6 prover med hög risk att få en autosomal aneuploidi. Detta är en prevalens på 0.3%, vilket överensstämmer med prevalensen i publicerade studier.