fbpx
Luaj
Image nuk është në dispozicion
Image nuk është në dispozicion
Image nuk është në dispozicion
Image nuk është në dispozicion
Image nuk është në dispozicion
Image nuk është në dispozicion
Image nuk është në dispozicion
Image nuk është në dispozicion
Image nuk është në dispozicion
Image nuk është në dispozicion
Image nuk është në dispozicion
Image nuk është në dispozicion
Image nuk është në dispozicion
Image nuk është në dispozicion
Image nuk është në dispozicion
Image nuk është në dispozicion
Image nuk është në dispozicion
Image nuk është në dispozicion
Image nuk është në dispozicion
Image nuk është në dispozicion
Image nuk është në dispozicion
Image nuk është në dispozicion
Image nuk është në dispozicion
Image nuk është në dispozicion
arrow e mëparshme
arrow tjetër
Slider

Nga shtatzënia 10 javore një kampion i vogël gjaku merret nga krahu i nënës dhe dërgohet në një laborator lokal për analizë me IONA® testi. Gjatë shtatëzënësisë, placenta rrjedh rrjedh ADN pa qelizë e cila qarkullon në rrjedhën e gjakut të nënës. Si rezultat, një kampion plazma i nënës përmban një përzierje të ADN-së qarkulluese placental dhe maternale. ADN-ja nga gjaku i nënës nxirret dhe testi kryhet në këtë sasi të vogël të ADN-së. IONA® testi mat drejtpërdrejt sasinë e ADN pa qelizë dhe mund të zbulojë ndryshime të vogla në raportin e ADN-së midis ADN-së pa qelizë nënës dhe placental-fetusit kur një trisomi fetale 21, 18 ose 13 është i pranishëm.

IONA® Softueri për analizë llogarit sasinë relative të kromozomeve 21, 18 dhe 13 për të prodhuar një rezultat rreziku për të parashikuar praninë e një trisomie. Kjo shifër është kombinuar më pas me rrezikun paraprak (si parazgjedhje kjo është mosha e nënës por rezultati i Testit të Kombinuar të Tremujorit të Parë (FTCT) mund të përdoret në vend) për të llogaritur probabilitetin e fetusit që preket.

Imazhi i ADN placental