fbpx ਤੁਹਾਡਾਜੀਨ ਹੈਲਥ ਪੀ ਐਲ ਸੀ - ਘਰ
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
DSC_0554r.jpg - ਕਾਪੀ
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
DSC0695r.jpg - ਕਾਪੀ
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
002-iona- ਗਰਭਵਤੀ-ਮਹਿਲਾ- Video.jpg-ਕਾਪੀ
001-iona- ਗਰਭਵਤੀ- women.jpg-ਕਾਪੀ
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
DSC00312r.jpg - ਕਾਪੀ
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
003-iona- ਗਰਭਵਤੀ- women.jpg-ਕਾਪੀ
006-iona- ਗਰਭਵਤੀ- women.jpg-ਕਾਪੀ
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
003-ਕੰਪਨੀ.jpg
007-ਕੰਪਨੀ.jpg
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
005-iona- ਗਰਭਵਤੀ- women.jpg-ਕਾਪੀ
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਚਿੱਤਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਪਿਛਲਾ ਤੀਰ
ਅਗਲੇ ਤੀਰ

ਥੀਓਜਿਨ ਸਾਡੇ ਲੈਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ, ਕਲੀਨੀਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ women'sਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਪੂਰਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਆਈਓਐਨਏ®  ਐਨਐਕਸ ਐਨਆਈਪੀਟੀ ਵਰਕਫਲੋ ਇੱਕ ਸੀਈ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਟਰੋ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ (ਆਈਵੀਡੀ) ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸੇਵਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਆਈਵੀਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ. ਤੁਹਾਡਾਜੀਨ ਜੀਨੋਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਈਓਐਨਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ® ਇੱਕ ਗੁਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਐਨਐਕਸ ਐਨਆਈਪੀਟੀ ਵਰਕਫਲੋ ਐਨਆਈਪੀਟੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸੇਵਾ.

ਆਈਓਐਨਏ® ਪ੍ਰੀਨੈਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲਾ ਸੀਈ ਸੀ (ਆਈਵੀਡੀ) ਸੀ ਜੋ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਗੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਸੇਵਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਆਈਓਐਨਏ® ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਆਈਵੀਡੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਸੇਜ-ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਅਤਿਰਿਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰਾਈਸੋਮਾਈ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਈ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਐਨਆਈਪੀਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੇਜ ch ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਕਲੀਨਿਕਲ ਡੂੰਘਾਈ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਸੋਮਾਈਜ਼, ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਐਨਿਓਪਲਾਈਡਜ਼, ਆਟੋਸੋਮਲ ਐਨਿਓਲੋਪਾਈਡਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਈਕਰੋਡਿਲੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਸੇਜ-ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਇਕ ਸੇਵਾ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇਜੀਨ ਜੀਨੋਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤਾਈਪੇ ਵਿਚ.
 
ਤੁਹਾਡੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ.

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ

IONA® ਐਨਐਕਸ ਐਨਆਈਪੀਟੀ ਵਰਕਫਲੋ (ਸੀਈ-ਆਈਵੀਡੀ)

[Illumina NextSeq 550Dx ਦੇ ਨਾਲ]

ਆਈਓਐਨਏ® ਟੈਸਟ (ਸੀਈ-ਆਈਵੀਡੀ)

[ਥਰਮੋ ਫਿਸ਼ਰ ਆਇਨ ਟੋਰੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ]

ਸੇਜ ™ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ

[ਥਰਮੋ ਫਿਸ਼ਰ ਆਇਨ ਟੋਰੈਂਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ]

ਕਲੀਨਿਕਲ ਸਮੱਗਰੀ:

ਵਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਜੀਨੋਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਵਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਜੀਨੋਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਵਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਜੀਨੋਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

    ਤ੍ਰਿਸੋਮੀ 21, 18, 13

    ਸੈਕਸ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਐਨਿupਪਲੋਇਡੀਜ਼ (ਐਸਸੀਏ) - ਵਿਕਲਪਿਕ

    ਆਟੋਸੋਮਲ ਐਨਿਓਪਲਾਈਡਜ਼ (ਏਏਐਸ) - ਵਿਕਲਪਿਕ

    ਮਾਈਕਰੋਡਿਲੇਸ਼ਨਸ - ਵਿਕਲਪਿਕ

ਆਨ ਵਾਲੀ

x

    ਸੀ ਐਨ ਵੀ

ਆਨ ਵਾਲੀ

x

x

    ਭਰੂਣ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਣ - ਵਿਕਲਪਿਕ

ਸੀਈ-ਆਈਵੀਡੀ

x

ਘੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ Suੁਕਵਾਂ


24-48 ਗੁਣਾ


24plex ਤੱਕ


24 ਜਾਂ 64plex ਤੱਕ

ਪੂਰੀ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਰਕਫਲੋ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਵਰਕਫਲੋ

x

ਥੀਓਗੇਨ ਜੇਨੋਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਮੈਨਚੇਸਟਰ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਤਾਈਪੇ, ਤਾਈਵਾਨ) ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਐਨਆਈਪੀਟੀ ਸੇਵਾ

x

MyNIPT® ਨਮੂਨਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ

x

ਮਲਕੀਅਤ ਗਤੀਸ਼ੀਲ usingੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਰੂਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

≥2%

≥2%

≥3.5%

ਸਥਾਪਨਾ, ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ (3 ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ)