fbpx „Yourgene Health plc“ - namai
  • genas„SCORE ™ -LAB“ yra genetinis tyrimas, analizuojantis paciento genotipus, gautus iš daugiau nei 100,000 XNUMX vieno nukleotido polimorfizmo - bendrų genetinių variantų - masyvo, susijusio su Alzheimerio ligos atsiradimo rizika arba apsaugančio nuo jos.
  • genas„SCORE ™ -LAB“ sukuria poligeninės rizikos balą, sukurtą naudojant algoritmą, įvertinant kelis genetinius lokusus ir su jais susijusį ligą sukeliantį svorį, kartu su amžiumi ir lytimi, kurie taip pat turi įtakos rizikai
  • APOE statusas išlieka pagrindine genetine Alzheimerio ligos rizikos dalimi, ypač E4 alelio nešiotojais. Tačiau genas„SCORE ™ -LAB“ pateikia papildomos informacijos apie kognityvinio nuosmukio genetinę riziką E4 heterozigotų ir E3 homozigotų grupėse

genoSCORE-LAB logotipas