fbpx „Yourgene Health plc“ - namai
DSC00160r.jpg
DSC0695r.jpg
004-iona-hcpro.jpg
001-iona-nėščios moterys.jpg
001-contact.jpg
003-Įmonė.jpg
007-Įmonė.jpg
004-iona-Clinical-labs.jpg
DSC_0554r.jpg
006-iona-nėščios moterys.jpg
001-news.jpg
003-iona-hcpro.jpg
007-iona-hcpro.jpeg
DSC00252r.jpg
DSC00154r.jpg
DSC00204.jpg
005-contact-blur.jpg
DSC0505r.jpg
DSC00312r.jpg
ankstesnė rodyklė
kita rodyklė

1. Sąlygos
Norėdami patekti į šią svetainę, jūs sutinkate laikytis šios svetainės „Naudojimo sąlygų ir sąlygų“, visų taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų bei sutinkate, kad esate atsakingas už galiojančių vietinių įstatymų laikymąsi. Jei nesutinkate su bet kuria iš šių sąlygų, jums draudžiama naudotis ar patekti į šią svetainę. Šioje svetainėje esančią medžiagą saugo galiojantys autorių teisių ir prekių ženklų įstatymai.

2. Naudoti licenciją

2.1 Leidimas laikinai atsisiųsti vieną medžiagos (informacijos ar programinės įrangos) egzempliorių „Yourgene Health plc“ tinklalapyje leidžiamas tik asmeniniam, nekomerciniam pereinamojo laikotarpio peržiūrai. Tai yra licencijos suteikimas, o ne nuosavybės teisių perleidimas, ir pagal šią licenciją negalima:

a) modifikuoti ar kopijuoti medžiagą;
b) naudoti medžiagas bet kokiems komerciniams tikslams arba viešam eksponavimui (komerciniam ar nekomerciniam);
(c) bandyti dekompiliuoti ar atstatyti bet kurią programinę įrangą, esančią „Yourgene Health plc“ tinklalapyje;
d) pašalinti medžiagas iš autorių teisių ar kitų nuosavybės teisių; arba
e) perduoti medžiagą kitam asmeniui arba „atspindėti“ medžiagą bet kuriame kitame serveryje.

2.2 Ši licencija automatiškai nustoja galioti, jei pažeidžiate kurį nors iš šių apribojimų, ir „Yourgene Health plc“ gali ją bet kuriuo metu nutraukti. Nustoję žiūrėti šias medžiagas ar panaikinę šią licenciją, turite sunaikinti visas jūsų turimas atsisiųstas medžiagas - elektronine ar spausdinta forma.

3. Atsisakymas
Medžiaga „Yourgene Health plc“ interneto svetainėje pateikiama „tokia, kokia yra“. „Yourgene Health plc“ nesuteikia nei išreikštų, nei numanomų garantijų, todėl atsisako ir paneigia visas kitas garantijas, įskaitant be apribojimų numanomas garantijas ar pardavimo sąlygas, tinkamumą konkrečiam tikslui, intelektinės nuosavybės ar kitų teisių pažeidimus. Be to, „Yourgene Health plc“ negarantuoja ir neteikia jokių tvirtinimų dėl medžiagų naudojimo tikslumo, tikėtinų rezultatų ar patikimumo savo interneto svetainėje ar kitaip susijusių su tokiomis medžiagomis ar bet kokiose su šia svetaine susijusiose vietose.

4. Trūkumai
Jokiu būdu „Yourgene Health plc“ ar jo grupės narys ar kuris nors iš jo tiekėjų nėra atsakingi už bet kokią žalą (įskaitant, be apribojimų, žalą, padarytą dėl duomenų ar pelno praradimo ar dėl verslo nutraukimo), atsirandančią dėl naudojimosi ar nesugebėjimas naudoti „Yourgene Health plc“ tinklalapyje esančių medžiagų, net jei „Yourgene Health plc“ arba „Yourgene Health plc“ įgaliotasis atstovas žodžiu arba raštu buvo informuotas apie tokios žalos galimybę. Kadangi kai kurios jurisdikcijos neleidžia numanomų garantijų apribojimų ar atsakomybės dėl išvestinių ar atsitiktinių nuostolių apribojimų, šie apribojimai gali būti netaikomi jums.

5. Pataisymai ir „Errata“
Medžiagoje, rodomoje „Yourgene Health plc“ tinklalapyje, gali būti techninių, spausdinimo ar fotografijos klaidų. „Yourgene Health plc“ negarantuoja, kad bet kuri jos interneto svetainėje esanti medžiaga yra tiksli, išsami ar naujausia. „Yourgene Health plc“ bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo gali pakeisti savo interneto svetainėje esančią medžiagą. Tačiau „Yourgene Health plc“ neprisiima įsipareigojimų atnaujinti medžiagas.

6. Saitai
„Yourgene Health plc“ neperžiūrėjo visų su savo interneto svetaine susietų svetainių ir neatsako už tokios susietos svetainės turinį. Bet kurios nuorodos įtraukimas nereiškia, kad jūsų svetainę patvirtina „Yourgene Health plc“. Bet kurios tokios susietos interneto svetainės naudojimas yra vartotojo pačių rizika.

7. Naudojimo MODIFIKACIJOS Svetainės sąlygos
„Yourgene Health plc“ gali bet kuriuo metu be išankstinio perspėjimo peržiūrėti šias savo svetainės naudojimo sąlygas. Naudodamiesi šia svetaine jūs sutinkate laikytis dabartinės šių Naudojimo sąlygų versijos.

8. Taikytina teisė
Bet kokiems ieškiniams, susijusiems su „Yourgene Health plc“ svetaine, taikomi Anglijos įstatymai, neatsižvelgiant į jo įstatymų kolizijos nuostatas.

9. Privatumo politika
Jūsų privatumas yra labai svarbu mums. Taigi, mes sukūrėme šią Politiką, kad jums suprasti, kaip mes renkame, naudoti, bendrauti ir atskleisti ir naudoti asmeninę informaciją. Toliau pateikiami pagrindiniai mūsų privatumo politiką.

Prieš arba rinkti asmeninę informaciją, mes nustatyti tikslams, apie kuriuos informacija yra surinkta.
Mes renkame ir naudoti asmeninę informaciją tik su įvykdyti šiuos tikslus, nurodytus mums ir kitais suderinamais tikslais tikslo, išskyrus atvejus, kai mes gauti sutikimą atitinkamo asmens arba, kaip reikalaujama pagal įstatymus.
Asmeninę informaciją saugosime tik tol, kol to reikia tiems tikslams įgyvendinti.
Mes renkame asmeninę informaciją tvarkomi teisėtai ir teisingai priemonėmis ir, tam tikrais atvejais, su atitinkamo asmens žinių ar sutikimo.
Asmens duomenys turi būti susiję su tikslais, kuriais ji turi būti naudojamas, ir, tiek, kiek būtina tiems tikslams, turi būti tikslūs, išsamūs ir up-to-data.
Asmeninę informaciją saugosime pagrįstomis saugos priemonėmis nuo praradimo ar vagystės, taip pat nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, kopijavimo, naudojimo ar pakeitimo.
Mes klientams lengvai pateiksime informaciją apie mūsų politiką ir praktiką, susijusią su asmeninės informacijos valdymu. Mes esame įsipareigoję vykdyti savo verslą vadovaudamiesi šiais principais, siekdami užtikrinti, kad būtų apsaugotas ir išlaikytas asmeninės informacijos konfidencialumas.

Norėdami pamatyti „MyNIPT“ portalo vartotojo prieigos sąlygas, spustelėkite čia

Norėdami pamatyti SAGE LINK portalo vartotojo prieigos sąlygas, spustelėkite čia