fbpx Yourgene Health plc - მთავარი

იონა® ტესტი არის მოწინავე არაინვაზიური პრენატალური სკრინინგის ტესტი ტრიზომიის 21, 18 და 13 – ისთვის.

იონა ® ტესტი