fbpx
לְשַׂחֵק
תמונה אינה זמינה
תמונה אינה זמינה
תמונה אינה זמינה
תמונה אינה זמינה
תמונה אינה זמינה
תמונה אינה זמינה
תמונה אינה זמינה
תמונה אינה זמינה
תמונה אינה זמינה
תמונה אינה זמינה
תמונה אינה זמינה
תמונה אינה זמינה
תמונה אינה זמינה
תמונה אינה זמינה
תמונה אינה זמינה
תמונה אינה זמינה
תמונה אינה זמינה
תמונה אינה זמינה
תמונה אינה זמינה
תמונה אינה זמינה
תמונה אינה זמינה
תמונה אינה זמינה
תמונה אינה זמינה
תמונה אינה זמינה
חץ קודם
החץ הבא
מחוון

מ 10 שבועות של הריון נלקחת דגימת דם קטנה מזרועה של האם ונשלחת למעבדה מקומית לניתוח עם ה- IONA® מבחן. במהלך ההיריון השליה דולפת DNA נטול תאים המסתובב בזרם הדם של האם. כתוצאה מכך, דגימת פלסמה אימהית מכילה תערובת של DNA של השליה והאימה המחזורית. ה- DNA מדמה של האם מופק והבדיקה מתבצעת על כמות קטנה זו של DNA. ה- IONA® הבדיקה מודדת ישירות את כמות ה- DNA ללא תאים ויכולה לאתר שינויים קטנים ביחס ה- DNA בין ה- DNA ללא תאים של האם והעובר כאשר קיים טריזומיה עוברית 21, 18 או 13.

ה- IONA® תוכנה לניתוח מחשבת את הכמות היחסית של הכרומוזומים 21, 18 ו -13 כדי לייצר ציון סיכון כדי לחזות נוכחות של טריזומיה. נתון זה משולב לאחר מכן עם הסיכון הקודם (כברירת מחדל זהו גיל האם אך ניתן להשתמש בתוצאה של הבדיקה המשולבת בשליש הראשון (FTCT)) כדי לחשב את ההסתברות של העובר שנפגע.

תמונת DNA שליה