fbpx Yourgene Health plc - בית
  • גנוSCORE ™ -LAB היא בדיקה גנטית המנתחת גנוטיפים של חולים שנוצרו ממערך של למעלה מ -100,000 פולימורפיזמים של נוקלאוטיד יחיד - וריאציות גנטיות נפוצות - הקשורות או מגנות מפני הסיכון לפתח מחלת אלצהיימר
  • גנוSCORE ™ -LAB מייצר ציון סיכון פוליגני - שנוצר באמצעות אלגוריתם, המעריך לוקוסים גנטיים מרובים ומשקלם הגורם למחלות, לצד גיל ומין, המשפיעים גם על הסיכון.
  • מצב APOE נותר מרכיב גנטי מרכזי בסיכון למחלת אלצהיימר, במיוחד נשאים של אלל E4. למרות זאת, גנוSCORE ™ -LAB מספק מידע נוסף על הסיכון הגנטי לירידה קוגניטיבית בקבוצות ההטרוזיגוטה E4 ו- E3 בהומוזיגוטה.

לוגו של genoSCORE-LAB