fbpx Yourgene Health plc - Головна
Зображення не доступно
Зображення не доступно
Зображення не доступно
Зображення не доступно
Зображення не доступно
Зображення не доступно
попередня стрілка
наступна стрілка
Повзунок

ІОНА® тест є позначенням CE пробірці діагностичний продукт, який відповідає вимогам, викладеним в Європейській директиві діагностики in vitro (98/79 / EC). ІОНА® тест-система відповідає суворим нормативним вимогам щодо неінвазивного скринінг-тесту та була зовнішньо переглянута Повідомленим органом. Це суттєво суворіше, ніж знак самосертифікації CE, відповідно до IONA® класифікація тесту за Додатком II, перелік В Директиви. Крім того, IONA® Програмне забезпечення для аналізу розроблено за суворими стандартами якості та розроблено з дотриманням вимог BS EN 62304. IONA® Тест отримав свій знак СЕ в лютому 2015 р. Це забезпечує високоякісний надійний відтворювальний скринінг-тест з верифікацією та клінічною валідацією, що вже виконується, щоб забезпечити швидку реалізацію з впевненістю.

ionaboxtestCE0088