fbpx Yourgene Health plc - Hem
Bilden är inte tillgänglig
Bilden är inte tillgänglig
Bilden är inte tillgänglig
Bilden är inte tillgänglig
Bilden är inte tillgänglig
Bilden är inte tillgänglig
föregående pil
nästa pil
Slider

IONA® testet är ett CE-märkt vitro diagnostisk produkt som uppfyller kraven i det europeiska in vitro-diagnosdirektivet (98/79 / EG). IONA® testsystem uppfyller det stränga lagkravet för ett icke-invasivt screeningtest och har utvärderats externt av ett anmält organ. Detta är väsentligt strängare än ett självcertifierande CE-märke, i linje med IONA® testets klassificering enligt bilaga II lista B i direktivet. Dessutom IONA® Programvara för analys har byggts enligt stränga kvalitetsstandarder och har utvecklats med BS EN 62304-överensstämmelse. IONA® testet fick sitt CE-märke i februari 2015. Detta säkerställer ett högkvalitativt, reproducerbart screeningtest med verifiering och klinisk validering som redan utförts för att möjliggöra snabb implementering med förtroende.

ionaboxtestCE0088