fbpx Yourgene Health plc - Domovská stránka
Obrázok nie je k dispozícii
Obrázok nie je k dispozícii
Obrázok nie je k dispozícii
Obrázok nie je k dispozícii
Obrázok nie je k dispozícii
Obrázok nie je k dispozícii
predchádzajúca šípka
ďalšia šípka
slider

IONA® test je označený značkou CE in vitro Diagnostický produkt, ktorý spĺňa požiadavky stanovené v Európskej diagnostickej smernici in vitro (98/79 / ES). IONA® Skúšobný systém spĺňa prísne regulačné požiadavky na neinvazívny skríningový test a externe ho preskúmal notifikovaný orgán. Toto je podstatne prísnejšie ako značka CE s vlastným osvedčením v súlade s IONA® klasifikácia testu podľa zoznamu B prílohy II k smernici. Okrem toho IONA® Softvér na analýzu bol zostavený podľa prísnych štandardov kvality a bol vyvinutý v súlade s normou BS EN 62304. IONA® test získal svoju značku CE vo februári 2015. To zaisťuje kvalitný robustný, reprodukovateľný skríningový test s overením a klinickým overením, ktoré už bolo vykonané, aby sa umožnila rýchla implementácia s istotou.

ionaboxtestCE0088