fbpx Yourgene Health plc - mājas
Attēls nav pieejams
Attēls nav pieejams
Attēls nav pieejams
Attēls nav pieejams
Attēls nav pieejams
Attēls nav pieejams
iepriekšējā bultiņa
nākamā bultiņa
Slīdnis

IONA® tests ir marķēts ar CE in vitro diagnostikas produkts, kas atbilst prasībām, kas noteiktas Eiropas In vitro diagnostikas direktīvā (98/79 / EK). IONA® testa sistēma atbilst stingrajām normatīvajām prasībām par neinvazīvu skrīninga testu, un pilnvarotā iestāde to ir pārbaudījusi ārēji. Tas ir ievērojami stingrāks nekā pašpārliecinošs CE marķējums saskaņā ar IONA® testa klasifikācija saskaņā ar direktīvas II pielikuma B sarakstu. Turklāt IONA® Analīzes programmatūra ir veidota atbilstoši stingriem kvalitātes standartiem un ir izstrādāta, ievērojot BS EN 62304 atbilstību. IONA® Tests savu CE zīmi ieguva 2015. gada februārī. Tas nodrošina augstas kvalitātes izturīgu, reproducējamu skrīninga testu ar verifikāciju un klīnisko validāciju, kas jau ir veikta, lai nodrošinātu ātru un pārliecinošu ieviešanu.

jonaboxtestCE0088