fbpx Yourgene Health plc - Početna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
prethodna strelica
sljedeću strelicu
Klizač
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
Slika nije dostupna
prethodna strelica
sljedeću strelicu
Klizač

MyNIPT® je portal za razmjenu podataka koji omogućava laku i sigurnu razmjenu rezultata pacijenata između laboratorija i kliničara. Zdravstveni radnici mogu pratiti status predanih uzoraka i komunicirati s laboratorijom. Svaka IONA® Korisnik laboratorija ima pristup portalu koji im omogućuje upravljanje vlastitim korisnicima klinike. Sučelje portala može se markirati s vašim logotipom laboratorija.

MyNIPT® letak preuzeti ovdje.

Pristupite MyNIPT® portal ovdje.

myNIPT cmyk Registriran