fbpx Yourgene Health plc - Inicio
A imaxe non está dispoñible
A imaxe non está dispoñible
A imaxe non está dispoñible
A imaxe non está dispoñible
A imaxe non está dispoñible
A imaxe non está dispoñible
frecha anterior
seguinte frecha
Slider

A IONA® A proba é marcada polo CE in vitro produto de diagnóstico que cumpra os requisitos establecidos na Directiva europea de diagnóstico in vitro (98/79 / CE). A IONA® O sistema de proba cumpre o estricto requisito regulatorio para unha proba de selección non invasiva e foi revisado externamente por un organismo notificado. Isto é substancialmente máis rigoroso que unha marca CE de certificación, en liña co IONA® clasificación da proba segundo o anexo II lista B da Directiva. Ademais, o IONA® O software para a análise foi construído con estritos estándares de calidade e desenvolveuse coa conformidade BS EN 62304. O IONA® A proba recibiu a súa marca CE en febreiro de 2015. Isto garante unha proba de cribado robusta e reproducible de alta calidade con verificación e validación clínica xa realizada para permitir unha implementación rápida con confianza.

ionaboxtestCE0088