fbpx Yourgene Health plc - Cartref
Nid yw delwedd ar gael
Nid yw delwedd ar gael
Nid yw delwedd ar gael
Nid yw delwedd ar gael
Nid yw delwedd ar gael
Nid yw delwedd ar gael
saeth flaenorol
saeth nesaf
Slider

Yr IONA® prawf wedi'i farcio â CE vitro cynnyrch diagnostig sy'n cwrdd â'r gofynion a nodir yn y Gyfarwyddeb Diagnostig In Vitro Ewropeaidd (98/79 / EC). Yr IONA® mae'r system brawf yn cwrdd â'r gofyniad rheoliadol llym ar gyfer prawf sgrinio anfewnwthiol ac mae wedi cael ei adolygu'n allanol gan Gorff a Hysbyswyd. Mae hyn yn sylweddol fwy trylwyr na marc CE hunan-ardystio, yn unol â'r IONA® dosbarthiad prawf o dan Atodiad II rhestr B o'r Gyfarwyddeb. Yn ogystal, yr IONA® Mae meddalwedd i'w dadansoddi wedi'i adeiladu i safonau ansawdd llym ac fe'i datblygwyd gyda chydymffurfiad BS EN 62304. Yr IONA® derbyniodd y prawf ei farc CE ym mis Chwefror 2015. Mae hyn yn sicrhau prawf sgrinio atgynyrchiol cadarn o ansawdd uchel gyda dilysu a dilysu clinigol eisoes wedi'i gyflawni i alluogi ei weithredu'n gyflym yn hyderus.

ionaboxtestCE0088