fbpx Yourgene Health plc - domov
Obrázek není k dispozici
Obrázek není k dispozici
Obrázek není k dispozici
Obrázek není k dispozici
Obrázek není k dispozici
Obrázek není k dispozici
předchozí šipka
další šipka
Posuvník

IONA® test je označen značkou CE in vitro Diagnostický produkt, který splňuje požadavky stanovené v Evropské diagnostické směrnici in vitro (98/79 / ES). IONA® Zkušební systém splňuje přísné regulační požadavky pro neinvazivní screeningový test a byl externě přezkoumán oznámeným subjektem. To je v souladu s IONA podstatně přísnější než značka CE s vlastní certifikací® klasifikace zkoušky podle seznamu B přílohy II směrnice. Kromě toho IONA® Software pro analýzu byl sestaven podle přísných standardů kvality a byl vyvinut v souladu s normou BS EN 62304. IONA® test získal svou značku CE v únoru 2015. Tím je zajištěn vysoce kvalitní robustní, reprodukovatelný screeningový test s ověřením a klinickým ověřením, které již bylo provedeno, aby bylo možné rychlou implementaci s jistotou.

ionaboxtestCE0088