fbpx Yourgene Health plc - Llar
La imatge no està disponible
La imatge no està disponible
La imatge no està disponible
La imatge no està disponible
La imatge no està disponible
La imatge no està disponible
fletxa anterior
següent fletxa
Botó lliscant

La IONA® la prova està marcada pel CE vitro producte de diagnòstic que compleix els requisits establerts a la Directiva europea de diagnòstic in vitro (98/79 / CE). La IONA® el sistema de prova compleix els requisits normatius estrictes d'un test de cribratge no invasiu i ha estat revisat externament per un organisme notificat. És substancialment més rigorós que una marca CE d'autocertificació, en línia amb la IONA® classificació de la prova segons l'annex II llista B de la Directiva. A més, el IONA® El programari per a l’anàlisi s’ha desenvolupat seguint estrictes estàndards de qualitat i s’ha desenvolupat amb la conformitat a la norma BS EN 62304. El IONA® El test va rebre la seva marca CE el febrer de 2015. Això garanteix un test de cribratge robust i reproduïble de gran qualitat amb verificació i validació clínica ja realitzat per permetre una implementació ràpida amb confiança.

ionaboxtestCE0088