fbpx Yourgene Health plc - Начало
Изображението не е на разположение
Изображението не е на разположение
Изображението не е на разположение
Изображението не е на разположение
Изображението не е на разположение
Изображението не е на разположение
предишна стрелка
следващата стрелка
Slider

ИОНА® тестът е маркиран със СЕ витро диагностичен продукт, който отговаря на изискванията, посочени в Европейската директива за диагностика на ин витро (98/79 / ЕО). ИОНА® изпитвателната система отговаря на строгите регулаторни изисквания за неинвазивен скринингов тест и е била външно прегледана от нотифициран орган. Това е значително по-строго от маркировката на CE за само сертифициране, в съответствие с IONA® класификация на теста съгласно приложение II, списък Б към директивата. В допълнение, IONA® Софтуерът за анализ е създаден по строги стандарти за качество и е разработен в съответствие с BS EN 62304. IONA® тестът получи своята маркировка СЕ през февруари 2015 г. Това гарантира висококачествен здрав, възпроизводим скринингов тест с вече извършена проверка и клинична валидация, за да се осигури бърза реализация с увереност.

ionaboxtestCE0088