fbpx Yourgene Health plc - صفحه اصلی

IONA® تست یک تست غربالگری پیش از تولد غیر تهاجمی پیشرفته برای تریزومی 21 ، 18 و 13 است.

آزمون IONA ®