fbpx Yourgene Health plc - Cartref
saeth flaenorol
saeth nesaf
Slider

Mae gan sgrin cyn-geni Sage ™ gyfradd ganfod uwch a chyfradd gadarnhaol ffug is na'r profion sgrinio presennol. Mae hyn yn rhoi mwy o hyder i fenywod beichiog, eu teuluoedd a'u darparwyr gofal iechyd yn y canlyniad ac yn lleihau'r angen am weithdrefnau dilynol ymledol diangen a'r straen cysylltiedig. Mae gan Sage ™ amser troi cyflym at ganlyniadau, gan ganiatáu i ferched beichiog a'u teuluoedd wneud dewisiadau gwybodus am eu beichiogrwydd.

Aneuploidy Sensitifrwydd Penodoldeb PPV
Trisomi 21 (syndrom Down) > 99% 99.97% 95.06%
Trisomy 18 (syndrom Edwards) > 99% 99.98% 91.43%
Trisomi 13 (syndrom Patau) > 99% 99.98% 83.33%
ChrX (Cromosom X) > 99% 99.94% 74.19%

Mewn astudiaeth o dros 2000 o samplau, penderfynwyd bod 6 sampl mewn risg uchel o gael aneuploidy autosomal. Mae hon yn gyfradd mynychder o 0.3%, sy'n gyson â nifer yr achosion mewn astudiaethau cyhoeddedig.