fbpx Yourgene Health plc - domov
předchozí šipka
další šipka
Posuvník

Prenatální obrazovka Sage ™ má vyšší míru detekce a nižší míru falešně pozitivních výsledků než stávající screeningové testy. To dává těhotným ženám, jejich rodinám a jejich poskytovatelům zdravotní péče větší důvěru ve výsledek a snižuje potřebu zbytečných invazivních následných postupů a souvisejícího stresu. Sage ™ má rychlý čas na dosažení výsledků, což umožňuje těhotným ženám a jejich rodinám činit informovaná rozhodnutí o jejich těhotenství.

Aneuploidie Citlivost Specificita PPV
Trizomie 21 (Downův syndrom) > 99% 99.97% 95.06%
Trizomie 18 (Edwardsův syndrom) > 99% 99.98% 91.43%
Trizomie 13 (Patauův syndrom) > 99% 99.98% 83.33%
ChrX (Chromosome X) > 99% 99.94% 74.19%

Ve studii s více než 2000 vzorky bylo stanoveno, že u 6 vzorků je vysoké riziko autozomální aneuploidie. Jedná se o prevalenci 0.3%, což je v souladu s prevalencí v publikovaných studiích.