fbpx Yourgene Health plc - Начало
предишна стрелка
следващата стрелка
Slider

Пренаталният екран на Sage ™ има по-висока честота на откриване и по-ниска честота на фалшиви положителни резултати от съществуващите скринингови тестове. Това дава на бременните жени, техните семейства и техните доставчици на здравни услуги по-голяма увереност в резултата и намалява нуждата от ненужни инвазивни последващи процедури и свързания с тях стрес. Sage ™ има бързо време за изпълнение на резултатите, което позволява на бременните жени и техните семейства да правят информиран избор за бременността си.

анеуплоидия Чувствителност специфичност PPV
Тризомия 21 (синдром на Даун) > 99% 99.97% 95.06%
Тризомия 18 (синдром на Едуардс) > 99% 99.98% 91.43%
Тризомия 13 (синдром на Патау) > 99% 99.98% 83.33%
ChrX (хромозома X) > 99% 99.94% 74.19%

При проучване на над 2000 проби, 6 проби бяха определени с висок риск от автозомна анеуплоидия. Това е степен на разпространение от 0.3%, което е в съответствие с разпространението в публикуваните проучвания.