fbpx Yourgene Health plc - Ev
  • 1

IONA® test Trisomy 21, 18 və 13 üçün inkişaf etmiş bir invaziv olmayan prenatal tarama testidir.

IONA ® testi